FANDOM


October 27, 2002-presentEdit

October 27, 2002-March 20, 2011Edit

Main article: GMA Network Logos (2002-2011)

October 27, 2002-April 24, 2005Edit

Main article: GMA Network Logos (2002-2005)

October 27, 2002-April 14, 2007Edit

Main article: GMA Network Logos (2002-2007) Kapuso ng Pamilyang Pilipino, Anumang Kulay ng Buhay

June 2004Edit

Main article: GMA Network Logos (Fly)

March 14, 2005-March 20, 2011Edit

Main article: GMA Network Logos (2005-2011)

March 14, 2005-December 28, 2006Edit

Main article: GMA Network Logos (2005-2006)

December 29, 2006Edit

Main article: GMA Network Logos (2006)

December 30, 2006-January 21, 2007Edit

Main article: GMA Network Logos (2006-2007)

January 22, 2007-March 20, 2011Edit

Main article: GMA Network Logos (2007-2011)

January 22, 2007-April 30, 2009Edit

Main article: GMA Network Logos (2007-2009)

May 1, 2009-March 20, 2011Edit

Main article: GMA Network Logos (2009-2011)

March 21, 2011-August 5, 2012Edit

Main article: GMA Network Logos (2011-2012)

March 21, 2011-August 5, 2012Edit

Main article: GMA Network Logos (2011-2012) v2

March 21, 2011-August 5, 2012Edit

Main article: GMA Network Logos (2011-2012) v3

October 16-December 25, 2011Edit

Main article: GMA Network Logos (Christmas Hat)

August 6, 2012-February 21, 2014Edit

Main article: GMA Network Logos (2012-2014)

September 30-October 1, 2013Edit

Main article: GMA Network Logos (3D 2013)

February 22, 2014-April 16, 2017Edit

Main article: GMA Network Logos (2014-2017)

July 25, 2016Edit

Main article: GMA Network Logos (Prototype 2016)

April 17, 2017-March 9, 2018Edit

Main article: GMA Network Logos (2017-present)

March 9, 2018-presentEdit

Main article: GMA Network Logos (2018-present)